Säännöt

1. Arvonnan järjestäjät

Ravintola Fiasco?, Eteläranta 16, 00130 Helsinki ja Cityshoppari, Naisten Kaupunki Markkinointi & Kustannus Oy, Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki

Myöhemmin ”arvonnan järjestäjät”.

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaa voi osallistua kilpailun kampanjasivulla osoitteessa:

https://restaurantfiasco.fi/voita-illallinen-neljalle/

Arvontaan tulee ilmoittautua 9.10.2023 klo 23.00 mennessä. Osallistuessasi kampanjasivulla liityt sekä ravintola Fiasco?:n ja Cityshopparin uutiskirjeen tilaajaksi.

Vaihtoehtoisesti arvontaan voi osallistua lähettämällä vapaamuotoinen osallistumisilmoitus yhteystietoineen postitse järjestäjän osoitteeseen. Postitse osallistuessa järjestäjä huomioi osallistumisilmoitukset, jotka ovat saapuneet 1.10.2023 mennessä.

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Osallistujien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. Kullekin osallistujalle luodaan henkilökohtainen kutsulinkki, jolla voi kutsua ystäviä mukaan arvontaan. Jokainen kutsusta osallistunut rekisteröityy hänelle kutsun lähettäneen referoimaksi.

3. Arvonnan suorittaminen

Palkinnot arvotaan 11.10.2023.

Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä voittajiin heidän antamallaan sähköpostilla. Mahdollisesta virheestä sähköpostin muodosssa on vastuussa arvontaan osallistunut henkilö – ei arvonnan järjestäjä. Voittajien tulee ilmoittaa itsestään 21.10.2022 klo 10:00 mennessä. Muussa tapauksessa järjestäjä voi arpoa uuden voittajan/voittajat.

4. Palkinnot

Arvotaan yksi voittaja. Palkintoina on:

Neljän hengen täysi illallinen ravintola Fiasco?:ssa

5. Palkintoihin liittyvät ehdot

Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.

Voittajien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. Rekisteriselosteet löydät täältä: https://restaurantfiasco.fi/rekisteri-ja-tietosuojaseloste/ ja https://cityshoppari.fi/rekisteriseloste/

7. Arpajaisvero

Palkinnot tarjoaa ravintola Fiasco? ja Cityshoppari, joka vastaa näistä palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Voittajien nimet voidaan kuitenkin julkaista ravintola Fiasco? ja Cityshopparin hallinnoimilla Facebook-sivuilla sekä ravintola Fiasco? ja Cityshopparin hallinnoimilla netti- ja mobiilisivuilla. Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin.